Řezání

jednonožové řezačky od fy Heidelberg – Polar 115 ES a Polar 78 ES


Skládání

skládací automat pro 8 paralelních a dva příčné lomy


Vazba V1

měkká sešitová vazba skobkami, případně možnost vazby tvarovanými skobkami pro zavěšení do šanonu.


Vazba V2

lepená vazba do měkké obálky


Vazba V4

vazba šitá nití se zavěšením do měkké obálky


Vazba V8

pevná knižní vazba do tuhých desek


Dolňkové vazby:

kroužková vazba do plastového hřebenu (dodatečně lze měnit listy)

Twin-wire dvojitá kroužková vazba do drátěného hřbetu

vazba diplomových prací – včetně potisku tuhých plátěných desek


Kašírování a výsek:

Kašírované tisky na lepenky běžně sekáme do formátu B1 (70x100 cm).


Další knihařské práce:

Dle požadavků provádíme mnoho dalších doplňkových knihařských prací, včetně ručního skládání a kompletování například složitějších produktů z oblasti obalařiny.