Grafická příprava a osvit tiskových forem


Studio připravuje data buďto kompletně celá nebo koriguje, případně opravuje dodaná data od klientů.
Naší výhodou je přímá návaznost na tisk s dobrou znalostí tiskových procesů.

DTP studio

Ve studiu připravujeme tiskoviny od sazby textů, přes zapracování obrazových grafik a fotografií, včetně jejich úprav, korekcí a retuší až po konečný zlom do podoby budoucího tištěného dokumentu. Případně zpracujeme Vaše podklady dodané v různém stupni rozpracování. Samozřejmostí jsou korektury, případně vyhotovení makety nebo barevný nátisk. Podstatná je přímá návaznost na tisk a další zpracování se zahrnutím technologických znalostí a zásad.

Technologické vybavení - DTP

DTP studio je vybaveno grafickými stanicemi Apple Macintosh. Pro sazbu a zlom je používán program QuarkXPress případně InDesign, pro práci s grafikou programy Adobe Illustrator a Photoshop. Při konverzi do CMYKu u nás zpracovávaných obrazových dat je využíván profil FOGRA39L pro natírané papíry a FOGRA47L pro bílý ofsetový nenatíraný papír. Výstupními daty pro CtP je zpravidla kompozitní soubor PDF.

Příprava tiskové formy - CtP

Pracoviště přípravy tiskových kovolistů je postaveno na workflow AGFA Apogee X. Dodaná data jsou zde zkontrolována zda-li mají potřebné parametry pro tisk, následně elektronicky smontována a vyřazena na tiskový arch (TA). Po naripování smontovaného TA jsou data vyplotrována pro finální vizuální kontrolu vyřazení před samotným osvitem. Rovněž je možné připravit digitální nátisk na AGFA :Sherpa pro kontrolu barevnosti.

Termální osvit kovolistů

:Acento S je termální osvitová jednotka od společnosti AGFA s infračerveným termálním zdrojem o vlnové délce 830 nm a s uchycením kovolistů na vnějším obvodu rotačního bubnu.

Rastrování AGFA :Sublima

:Sublima je kombinovaný způsob rastrování, který v sobě spojuje výhody AM (amplitudově modulovaného) rastrování s dobře ovladatelnou čistou a přesnou reprodukcí středních tónů na jedné straně s výhodami FM (frekvenčně modulovaného) rastrování s lepším vykreslováním jemných detailů v obtížně reprodukovatelných oblastech světel a stínů na straně druhé. Výsledkem je vyšší kvalita reprodukce a tím lepší kvalita tisku v celém tónovém rozsahu.